Onze organisatie

Bestuur

Kindcentrum De Lisdodde maakt onderdeel uit van Stichting Samenlevingsscholen (basisonderwijs) en Stichting Accrete (kinderopvang). Accrete biedt basisonderwijs en kinderopvang in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland.

Directeur bestuurders: Wim Bok (Samenlevingsscholen) en Tjerk Deuzeman a.i (Accrete)

Adresgegevens stichting Samenlevingsscholen: Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn

Adresgegevens stichting Accrete: Kanaalweg 4, 8356 VS Blokzijl

Kom in contact met St. Samenlevingsscholen

Kom in contact met Stichting Accrete

Kindcentrum De Lisdodde

Onze Kindcentrumraad (KCR)

Onze Kindcentrumraad (KC-Raad) bestaat uit leden van de Medezeggenschapsraad van school, de Oudercommissie van de kinderopvang en vertegenwoordigers van onze medewerkers. De KC-Raad praat beleidsmatig mee over alles wat speelt binnen ons kindcentrum, zowel aan de kant van de kinderopvang als het basisonderwijs. Ouders kunnen zo invloed uitoefenen op het kindcentrumbeleid. Bij sommige beslissingen heeft de KC-Raad instemmingsrecht, bij andere adviesrecht. Meer info over de KC-raad en de verschillende onderdelen vind je in de online infogids. 

De KC-Raad heeft een eigen e-mailadres waarop zij te bereiken zijn voor vragen: kc.raad@kcdelisdodde.nl 

Om de identiteit te bewaken is er aan de Lisdodde ook een identiteitscommissie gekoppeld, een vertegenwoordiging van personeel en ouders. Hierover ook meer in de online infogids. 

Onze Leerlingenraad (LR)

Kindcentrum De Lisdodde heeft een Leerlingenraad, die bestaat uit kinderen vanaf 8 jaar. Op een democratische manier vertegenwoordigen zij hun leeftijdsgenootjes, die zo een stem hebben binnen de organisatie van school. De BSO heeft een eigen BSO-raad.

In iedere groep vindt om het jaar een verkiezing plaats. Elk kind kan zich verkiesbaar stellen en zo gekozen worden voor een raadsperiode van twee jaar. Vijf a zes keer per jaar vergadert de LR samen met directie over eigen ideeën en die van medeleerlingen, maar ook over actuele ontwikkelingen op school. Daarnaast hebben de leden een adviserende rol richting de Activiteitencommissie, Kindcentrumraad en ons team. Meer informatie over de Leerlingenraad vind je in de online informatiegids! 

Onze Leerlingenraad (LR)

Onze Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie van De Lisdodde bestaat uit een team betrokken ouders, dat zich inzet voor verschillende schoolactiviteiten. Ook intern beheert zij de financiële bijdrages tijdens het schooljaar. De AC vraagt van alle ouders (vrijwillige) bijdragen voor zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden.

Denk hierbij aan:

  • Een algemene vrijwillige bijdrage voor verschillende festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, de laatste schooldag etc.
  • Een door iedereen te betalen bijdrage voor schoolreisjes, schoolkamp etc.
  • Een bijdrage voor het schoolzwemmen voor groep 3 en 4.
  • Een vrijwillige bijdrage voor de ‘Lief & leed’-pot.

De vrijwillige ouderbijdrage voor 2022

De AC stelt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage vast. Voor dit schooljaar is dat: 27,50 euro per kind (zonder schoolreis en schoolzwemmen). De penningmeester van de AC verrekent alle bijdragen. Hij of zij stuurt jou als ouder hiervan een nota. Je kan het bedrag betalen in één of twee termijnen op banknummer NL33 RABO 013.59.61.645, ten name van ‘Ouderraad samenlevingsschool De Lisdodde’. Lukt het je niet om één of meerdere bijdragen te betalen? De penningmeester en schooldirecteur denken graag mee over een oplossing.

Leerlingenzorg door onze IB’er

Onze Intern Begeleider (IB’er) helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert hier gesprekken met hen over. Loopt een leerkracht ergens tegenaan? Dan denkt de IB’er mee en zoekt naar een passende oplossing. Wanneer deze niet binnen de school te vinden is, zoekt de IB’er contact met externe deskundigen. Bijvoorbeeld een orthopedagoog, jeugdverpleegkundige of het CJG. Dit gebeurt altijd in overleg met jou als ouder.

Leerlingenzorg door onze IB’er

Meer informatie over De Lisdodde

Meer informatie over de organisatie van Kindcentrum De Lisdodde vind je in onze online infogids!